הכוכבים לא רימו

• אריאל הירשפלדדן מירון הכוכבים לא רימו כוכבים בחוץ מאת נתן אלתרמן קריאה מחדש עם עובד . ספריית אופקים דן מירון • אריאל הירשפלד הכוכבים לא רימו כוכבים בחוץ מאת נתן אלתרמן קריאה מחדש דן מירון • אריאל הירשפלד הכוכבים לא רימו כוכבים בחוץ מאת נתן אלתרמן קריאה מחדש ס פ ר י י ת א ו פ ק י ם ה ו צ א ת ע ם ע ו ב ד Dan Miron • Ariel Hirschfeld The Stars Vindicated Nathan Alterman’s “Stars Outside” Re - Viewed ע ור ך ה ס פ ר י י ה א לי ש א ל ת י אל הספר יצא לאור בסיוע קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב ( ע"ר ) בתמיכת משרד התרבות והספורט מינהל התרבות כל הזכויות לספר זה בעברית שמורות למחברים ולהוצאת ספרים עם עובד בע"מ . הספר כוכבים בחוץ , נתן אלתרמן, ראה אור בהוצאת יחדיו ( 1938 ) ובהוצאת הקיבוץ המאוחד ( 1995 ) אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לבצע בפומבי, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי — אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר — את החומר שבספר זה או חלק ממנו . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו"ל, שתינתן מראש ובכתב . © הוצאת ספר...  אל הספר
עם עובד