הכותבים בספר והמעריכים

ד"ר רות הדס . החוג לייעוץ חינוכי, בית הספר לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה והמכללה האקדמית לחינוך אורנים . פרופ' דוד חן . דיקאן בית הספר לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה . פרופ' אמריטוס, בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר, אוניברסיטת תל אביב . פרופ' מלכה מרגלית . דיקאן בית הספר למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי פרס, רחובות . פרופ' אמריטוס, בית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר, אוניברסיטת תל אביב . ד"ר רחלי בולס . רכזת החוג לייעוץ חינוכי, בית הספר לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה . ד"ר עמי שקד . ראש החוג לפסיכולוגיה וסגן דיקאן בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה . המייסד במשותף והמנהל האקדמי של מרכז ינ"ר ללימודי נישואים ומשפחה, ירושלים . רחל מוריס . בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה, ותלמידת תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים . פרופ' עמי רוקח . בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה . . York University , Canada שרון שיק . בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה . המעריכים כפי שציינו במבוא,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים