משפחות, ילדים ובדידות

משפחות, ילדים ובדידות 371 2006 , Brashears & ) . בעולם של היום השינויים מהירים ורבים עד כדי כך שלפעמים המציאות הווירטואלית מחליפה את האמיתית . לאנשים אין אנרגיה או זמן, כדי ליצור קשר עם מישהו מעבר לתבנית הצרה של חייהם החפוזים . התרבות נותנת עדיפות נמוכה ליחסים בין-אישיים והדגש הוא על כסף וכוח ( 1995 , Carter ( . במשך רוב ההיסטוריה האנושית אנשים חיו ומתו בקהילה אחת ( & Lewis , Amini Lannon , 2000 ) . לעומת זאת, החברה העכשווית, בעיקר בתרבות המערבית, מורכבת מאנשים שנמצאים כל הזמן בתנועה . אנשים עוברים לגור מחוץ לעיר כדי לחיות במרחב ירוק עם פחות זיהום אוויר ; אחרים עוברים אל העיר כדי לחסוך שעות נסיעה ; יש שעוברים למען בריאותם וכדי להתקרב למקום עבודה ; עוברים מסיבות כלכליות או פשוט מחפשים מקום טוב יותר לחיות בו . בניגוד לעבר, כיום די נפוץ לחיות לבד ללא קשר הדוק עם קהילה שיכולה לתת ביטחון ורוגע . מקפרסון ושותפיו ( 2006 ) מצאו שבשני העשורים האחרונים הוכפל מספר האנשים שלא היה להם עם מי לדבר . למרות פייסבוק, אימייל, טלפונים ניידים, בלוגים ומסרונים, בכל שכבת גיל חלק גדול מהאוכלוסייה עדיין מרגיש ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים