השפעת נישואי מצוקה על הסתגלותם הרגשית וההתנהגותית של ילדים

השפעת נישואי מצוקה על הסתגלותם הרגשית וההתנהגותית של ילדים 341 מה בין נישואים מוצלחים לנישואי מצוקה וקונפליקט מתמשך תשומת לב תיאורטית ומחקרית מרשימה ניתנה לשאלה, מהם הגורמים לנישואים מוצלחים ומשביעי רצון לעומת אלה המשפיעים באופן שלילי על איכות הנישואים ויוצרים מצוקה ואומללות ( 2007 , Stanley & Beach ) . באחד מראשוני מחקרי האורך ( 1992 , Gottman & Levinson ) , נערכו תצפיות מעבדה על בני זוג נשואים בזמן שיחה-ויכוח על נושאים בקונפליקט ואי הסכמה . ממצאי התצפיות הראו כי האינטראקציה בין בני זוג בנישואי מצוקה אופיינה בריבוי ביקורת, האשמות הדדיות והתקפות אישיות ופוגעניות, דפוסים שכמעט ולא נצפו בקרב זוגות בנישואים מוצלחים ומאושרים . עוד נמצא כי, גם בדיון בנושאים של אי הסכמה וקונפליקט, בני זוג בנישואים מוצלחים שמרו על יחס אוהד, אפקט חיובי ודאגה הדדית . תכונה זו היוותה גורם מרגיע, שהשפיע על יכולת בני הזוג להגיע לפתרון הולם של קונפליקטים ואי הסכמה . כמו כן, בני זוג בנישואי מצוקה נוטים להיגרר לתוך מעגל אינטראקטיבי של אפקט שלילי ( Negative Affect Reciprocity ) , דהינו התנהגות דסטרוקטיבית של האחד מניב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים