מה צריכה יועצת לדעת בעבודה עם הורים?

324 רחלי בולס עם זאת, רוב המחקר העכשווי מראה על השפעה משמעותית של ההורים על התפתחות הילדים ( גרנות, 2008 ; כהן, 2007 ; טטר, 2007 ) . כמה מחקרים הצביעו על כך שככל שהתיאום בין המערכות שתומכות בילד רב יותר, הצלחתו גדולה יותר ( גרינבאום ופריד, 2011 ) . משום כך אנו, במערכת, נדרשים להכיר את עולמו המשפחתי של הילד . תפקיד היועצת רב ממדי ורב מערכתי, שהטיפול בפרט הוא נדבך מרכזי בו . התלמיד מגיע לבית הספר עם מערכת ערכים ודפוסי התנהגות מהבית, שאי אפשר להתעלם מהם . מטרת היועצת לראות את התלמיד לא רק בתפקודו בבית הספר, אלא גם להכיר את עולמו החיצוני, כולל המערכת המשפחתית . לכן חשוב ללמוד את מערכת האמונות, הקוגניציות, דרכי החשיבה והידע, שמקורם תרבותי או משפחתי, המשפיעות על איכות ההורות ( כהן, 2007 ) . הילד הוא חלק מהמערך המשפחתי ; היכרות עם ההורים והבנת הקשר ביניהם לילד תורמת להעשרת הידע על התלמיד ( נוי, 1999 ) . הפרק יתמקד בדפוסי הורות שמדגישים שונות בין הורים, מודעות הורית, יחסי הורים וילדים על פי תיאוריית ההתקשרות והשלכתם על הסתגלות הילד לבית הספר, דפוסי תקשורת במשפחה, שמאפשרים ללמוד על התנהלות הנוע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים