יועצות למי? יועצות למה? על תפקידה של היועצת

יועצות למי ? יועצות למה ? על תפקידה של היועצת 293 הנושא שבחרתי להעלות כאן, מבוסס על שיחות מתמשכות עם פרופ' אבנר זיו ז"ל, הן באוניברסיטת תל אביב והן במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה . כן תרמו לנושא הדיון שיחות ורעיונות של פרופ' צפורה מגן, ד"ר חלי בולס, פרופ' רחל ארהרד ופרופ' אביגדור קלינגמן . תודתי לכולם, ואולם האחריות למאמר כולה עלי . 294 דוד חן רשימת מקורות ארהרד, ר', קלינגמן, א' ( 2004 ) . ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה . תל אביב : הוצאת רמות . חן, ד' ( 1999 ) . בית הספר העתידי כרמים, בין תיאוריה למעשה . תל אביב : הוצאת רמות . לי ק', ASCA , ( 2010 ) תקשורת אישית . מסאלחה ש' ( 2004 ) . ייעוץ פרטני בחברה רב תרבותית . בתוך : ר' ארהרד וא' קלינגמן ( עורכים ) , ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה , ( עמ' 245 - 229 ) . תל אביב : הוצאת רמות . צינמון ר', וריץ י' ( 2004 ) עבודה ומשפחה : הכנת מתבגרים לשילוב בין תפקידי החיים . בתוך : ר' ארהרד וא' קלינגמן ( עורכים ) , ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה ( עמ' 180 - 159 תל אביב : הוצאת רמת . רביב ע', קרסו - גולדשטיין, מ' ( 2004 ) : הורות עכשיו, השלכות לגבי המערך המס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים