היוועצות מעצימה בייעוץ החינוכי — אמונה ואומנות

232 רחל ארהרד בו פיזית , הנקרא גם מושא-ההיוועצות : המייעץ והמתייעץ דנים בסוגיה הקשורה ליחסי המתייעץ עם גורם שלישי , מבלי שהוא שותף בפועל לאינטראקציה . הייעוץ הקלאסי מבוסס בעיקרו על קשר בלתי אמצעי בין היועצת לגורם שלישי ( דיאדה ) , ועל כן מוגדר כייעוץ ישיר . לעומת זאת , היוועצות — שהגורם השלישי אינו נוכח בה — מוגדרת כשירות עקיף . המייעץ נותן שירות ישיר למתייעץ , הנותן בתורו שירות ישיר לגורם שלישי . לגורם השלישי ניתן אם כן שירות עקיף באמצעות "מתווך", — המתייעץ . מי הם המייעץ, המתייעץ והגורם השלישי בהיוועצות ? המייעץ : על פי קפלן, בתחילה המייעצים היו, מומחים בעלי ידע דיסציפלינארי בתחום מקצועות הסיוע — פסיכיאטרים , פסיכולוגים , עובדים סוציאליים פסיכיאטריים ואחיות סיעודיות ( 1963 , Caplan ) . ,עם התרחבות המערך המוגדר כ"מקצועות הסיוע", נוספו לגלעין המסורתי יועצות חינוכיות , מרפאים באמנויות , מומחים להתפתחות הילד, ומומחים לתחומים מסוימים , כמו מרפאים בעיסוק , קלינאי תקשורת , מומחים ללקויות למידה ומומחים להתפתחות מוטורית . התרחבותו של מערך "מקצועות הסיוע", שהואצה משנות החמישים של המאה ה- ,20 מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים