"תראו אותי", אובדן ותהליכי אבל בקרב ילדים ומתבגרים: היבטים תיאורטיים ויישומיים

144 רונית שלו ) 1983 , Bowlby , 1980 ; Raphael ) . בולבי ) 1980 ) טוען כי ההבדל העיקרי בין תהליכי אבל של ילדים לבין אלה של מבוגרים, נעוץ במידת התלות של הילד בסביבה הבוגרת המקיפה אותו . הילד תלוי יותר מהמבוגר בסביבתו לשם הבנת עצם מושג המוות, נסיבותיו, הבנת הסופיות שלו והפנמתו, הבנת הכאב, החיפוש אחר האדם שמת, והתארגנות מחודשת של חייו והמשך התפתחותו . למרות הבנת החשיבות של מערכת תמיכה חברתית בוגרת וזמינה לשמירה על רציפות והמשכיות בחיי הילד לאחר האובדן ) ,1996 Worden & Silverman ) , נראה כי ישנם ילדים אשר אבלם אינו מקבל תמיכה והכרה . המבוגרים שסביבם ממעיטים ביכולת הבנתם את משמעות המוות ועומק האובדן ) 2000 , Doka ) . לפעמים המבוגרים חוששים שהילדים צעירים ופגיעים מכדי לדעת על המוות ולכן הילדים האבלים חשים מבוכה ובדידות . הם מודרים מהשיח המשפחתי, אין להם הזדמנות להתאבל באופן פתוח ובשותפות עם משפחתם ) 2006 , Hooyman & Kramer ) . במחקר, אשר נמשך כשנתיים, בדקו סילוורמן וּורדן ) 1992 , Silverman & Worden ) התנהגויות ותגובות של ילדים לאובדן הורה . התוצאות הראו כי רוב הילדים הפגינו עצב והלם בעת ההו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים