להט"ב, משפחות אלטרנטיביות ועבודת הייעוץ בבית הספר

68 אבנר הדס ודן בראוך וב- 1988 בוטל האיסור על משכב זכר בחוק הפלילי . אירועים אלה ביטאו הכרה חברתית הולכת וגוברת בצורך בשוויון זכויות ואיסור אפליה על רקע נטייה מינית בגופי השלטון ובצה"ל . בשנות התשעים של המאה העשרים ובתחילת המאה הנוכחית השתפר מעמד הלהט"בים בישראל — שיפור הנמשך עד היום ומאפשר הכרה רחבה יותר באורח החיים הלהט"בי בנושאים כגון מעמד אישי, זוגיות והורות . מרבית השינויים בשדה המשפטי הושגו דרך תקדימי בית משפט בפרשנות לחוקים קיימים, אך היו גם התייחסויות בחקיקה ראשית כגון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ( 1992 ) , וחוק זכויות החולה ( 2004 ) ( גביזון , 1992 ) . השינוי בשדה המשפטי לווה בשינוי בשדה החברתי . קמו ארגונים חברתיים וקהילתיים נוספים כגון הבית הפתוח בירושלים, קל"ף — קהילה לסבית פמיניסטית ו"איגי" — תנועת נוער להט"בית ( ראה סקירה בסוף הפרק ) . נוכחות קהילת הלהט"ב בחברה ובתקשורת נעשתה גלויה ובולטת והשינויים לוו בשיח ציבורי . בשנות התשעים החלו מצעדי הגאווה, דמויות להט"ביות הופיעו בספרים, בסרטים ובסדרות טלוויזיה ונושא הלהט"ב הפך בולט ולגיטימי יותר . בצד הישגים אלה לא ניתן להתעלם מה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים