קבוצות ייעוץ לילדים ומתבגרים

34 ציפורה שכטמן המומלצת בהתערבות קבוצתית היא משחק . סלבסון ) 1945 , Slavson ) היה כנראה הראשון לפתח קבוצות לילדים תחת השם תרפיה קבוצתית פעילה ) Activity Group Therapy ) . הוא עשה שימוש במשחק, בובות, ביבליותרפיה, תמונות וציור כטכניקות להתנסות מתקנת בחוויות חיים קודמות במקום בטוח ) 2001 , Huth - Blocks , Schettini , & Shebroe ) . ילדי בית ספר יסודי הם אינסטרומנטליים, מלאי מוטיבציה ללמוד ובעלי חשיבה מופשטת ואוצר מילים הולם . הם מסוגלים ליכולת אמפטית ולמודעות עצמית . קבוצת החברים תומכת בניסיונותיהם הראשוניים לשחרור מהמשפחה ומהווה מקור חשוב להערכה עצמית . למידה, ספורט ומשחקים חברתיים — אבני דרך לבניית ביטחון עצמי — עשויים לסייע בתהליך הטיפולי הקבוצתי ) 2000 , Lomonaco , Sceidlinger , & Aronson ) . מתבגרים נאבקים על פרידה מההורים ועל בניית זהות אישית . מודעות עצמית ואמפתיה מפותחים מאפשרים יחסים קרובים וחברות . עמיתים הופכים למקור תמיכה משמעותי ביותר, על כן, קבוצות הן צורת התערבות הולמת ביותר בעבורם ) 2000 , Dies ) . הקשיים המשותפים יוצרים תחושת אוניברסליות, המאפשרת דיון כן בבעיות ובדרכים לפת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים