קידום הבנה רגשית־חברתית של ילדים באמצעות קריאת ספרים משותפת: ממחקר ליישום

16 יערה פיין, דורית ארם ומרגלית זיו ההבנה הרגשית-חברתית אינה מופיעה יש מאין . אופי האינטראקציה בין ההורה לילד תורם לאופן התפתחותה . מחקרים מצאו כי קיים קשר בין שיח על מצבים רגשיים בין הילד לאמו בגיל הרך, לבין ההבנה הרגשית-חברתית שהוא מפגין בגיל הגן ( לדוגמה, , Symons Fossum & Collins , 2006 ) . מחקרים אחרים מצאו קשר בין מספר ההתייחסויות של אמהות למצבים מנטליים ( מחשבות, רצונות, רגשות, כוונות ) בעת קריאת ספר לילדיהן בגיל הגן, לבין הצלחתם של הילדים בביצוע מטלות שבחנו הבנת מצבים חברתיים ( לדוגמה, 2005 , Symons , Peterson , Slaughter , Roche , & Doyle ) . לאור ממצאים אלה פיתחנו תוכנית, שמטרתה לקדם שיח מנטלי המתייחס לעולמן הפנימי של הדמויות בסיפור, בעת קריאת ספר לילדים צעירים . חשיבות קריאת ספרים להתפתחות שפתית ורגשית-חברתית של הילד קריאת ספרים לילדים היא פעילות יום-יומית של גננות, מורים בכיתות יסוד והורים . בנוסף לתרומתם של ספרים להתפתחות השפתית של הילד, שנבחנה במחקרים רבים ( לסקירה ראו 2011 , Mol & Bus ) . ספרי ילדים מציגים מגוון מצבים חברתיים מעולמו של הילד . מצבים אלה מאפשרים היכרות עם ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים