עיונים חילוניים בפילוסופיה ובקבלה

התרבות היהודית בקריאה חילונית | 229 על כך שהוא מיוחס לתנא רבי שמעון בר יוחאי . לפי המסופר, חיבר רשב"י את הספר בהשראה אלוהית בעת שהסתתר עם בנו רבי אלעזר מפני הרומאים במערה בסמוך לצפת . היום ידוע לנו, בעזרת חקר הטקסט והלשון בה נכתב וממסמכים ששרדו מאותם ימים שספר הזוהר חובר בידי משה די ליאון במאה השלוש עשרה בספרד . ספר הזוהר אינו נזכר בשום מקום ובשום צורה לפני המאה השלוש עשרה . 111 הוא הדבר גם ביחס לספרי מיסתורין אחרים, המקודשים בתוקף היותם מיוחסים לדמויות מיתולוגיות כאדם הראשון ואברהם אבינו, או דמויות היסטוריות כרבי עקיבא ורבי ישמעאל . אבל גם ספרי קבלה שהתפרסמו מאוחר יותר בשמם של מחבריהם, למשל, יצירתו הקבלית של משה קורדובירו, בן המאה השש עשרה, או כתבי הקבלה של חיים ויטאל, שנכתבו לפי המסורת מפי האר"י הקדוש, הם בעייתיים מאוד בעינינו . הרעיון הקבלי, המבוסס על תפיסת עולם מיסטית, על אף יופיו הנדיר וחריפותו המיוחדת, שאינם מוטלים בספק, רחוק מאוד מדרך הבנתנו את העולם, המבוססת על היגיון מדעי . נוסיף עוד, שהתפיסה הקבלית המאוחרת, הלוריאנית, שהתקבלה בעיקריה גם בחסידות, היא אנכרוניסטית בתפיסתה גם כשמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים