קריאה חילונית במיתוסים העבריים

התרבות היהודית בקריאה חילונית | 217 והם מספרים על עלילותיהם של אלי כנען, לעתים באותו נוסח המשמש את המקרא ביחס ליהוה, אלוהי ישראל . 99 עם זאת, ועל אף התפיסה התיאוצנטרית המונחת בבסיס עריכתם של כתבי הקודש, יש למיתוס המקראי מה לומר לנו . איננו שואלים אמנם אם המסופר במיתוס היה בממש, כיוון שדברים רבים התרחשו במרוצת הדורות, בכל הזמנים, ורק מעט מזעיר מכל זה סופר לנו . חשיבותם של סיפורי המיתוס הוא בכך שסופרו לנו, ולא בשאלה אם היו או לא היו, שהיא חסרת כל משמעות . כאמור, אנו מבינים את המיתוסים המקראיים כיצירתו הגאונית של עמנו, המתמודדת עם שאלות יסוד בקיומו של האדם, ומנסה להסביר את העולם שאנו חיים בו על דרך הסמל . כבר עמדנו על כך, שדווקא תפיסה שאינה מקדשת את המיתוס מאפשרת יצירתיות רבה ביותר בהבנתו . אמנם, גם חז"ל הרשו לעצמם לדרוש את המיתוס בדרכים שונות ולעתים גם משונות, אף הוסיפו עליו הרבה אגדות משלהם . מכאן שגם הם הבינו את המיתוס כמשל שעיקרו במשתמע ממנו, ולא במה שאירע בממש . אבל פרשנותם של חז"ל היתה מוגבלת לעיקרי האמונה ולתפיסה הדתית שבבסיסם של הכתובים, והמדרש שלהם נועד להסביר את הסתירות במיתוסים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים