קריאה חילונית ב'ארון הספרים היהודי'

214 | בראש גלוי כולל ספרי חוק ומוסר, דברי חכמה והלכות חיים, ספרי הגות בעניינים של אמונה, מחקרים פילוסופיים, עיונים מדרשיים ומיתולוגיים, ספרי שירה, ספרי תפילה, וכן גם ספרי אגדות ומעשיות ממקורות שונים ומגוונים מאוד . כל הספרים שבארון הספרים של הדת היהודית מכוונים בעיקרם אל מרכיביה, האמונה המבוססת על המיתוס המקראי, ההלכה המבוססת על החוק המקראי, ואל הרעיון המשיחי, נושאה העיקרי של הלאומיות היהודית . קדושתם של ספרים אלה קשורה בהנחה שנכתבו ברוח הקודש, בהשראה אלוהית . לדעתנו, ספרים אלה נכתבו בידי בני אדם, והתקדשו כדי לתת להם תוקף מוחלט, ויש גם ראיות מוצקות לכך . לעתים קרובות אכן מדובר ביצירות מופת, יצירות שנושאות סמכות תרבותית רבה, ואף בשורה אנושית גדולה, אבל בהחלט לא בשורה אלוהית . אין זה אומר שאנו, כחילונים, דוחים את 'ארון הספרים של הדת היהודית' או פוסלים אותו, אדרבה . אנו רואים בו חשיבות תרבותית כבירה, כיוון שיש בו נכסי תרבות שיש להם הרבה מה לומר לנו . אנו קוראים בטקסטים אלה קריאה ביקורתית, המנסה להבין את הדברים ברוח האנושית המפעמת בהם, לקבל את מה שנראה לנו ראוי לכך, ולדחות דברים שאינם מקוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים