יצירה ספרותית

התרבות היהודית בקריאה חילונית | 211 הרבו להשתמש באקרוסטיכון כעיטור שירי, 94 ונראה שהיו הראשונים שהנהיגו את השימוש בחריזה כקישוט פואטי . הם עשו שימוש יצירתי מאוד בשפת המקורות, בהופכם תארים לשמות ושמות לתארים, ביצירת פעלים בבניינים שאינם קיימים בהם במקורות, עד כי לעתים קשה להבין את כוונת הדברים . צריר לזכור שהשפה העברית באותם ימים היתה שפת טקסטים, ולא שפת דיבור . פיוטים רבים נאספו לסידורי התפילה של העדות השונות, והם מושרים בטקסים דתיים, בסעודות שבת וחג, ונאמרים גם בימים של אבל וצום, י' בטבת, י"ז בתמוז, ט' באב . מסורת הפיוט נמשכה עד לאמצע האלף השני, והיתה מקובלת בכל הקהילות היהודיות . באירופה, צפון אפריקה ואסיה המערבית . בתימן קמו פייטנים חשובים, והגדול ביניהם שלום שבזי, בן המאה השש עשרה . מראשית האלף השני ואילך התפתחה יצירה שירית גדולה, דתית וחילונית, שהגיעה להישגים אמנותיים גדולים, במיוחד בספרד, בפרובנס ובאיטליה . 95 היא המשיכה את מסורת הפיוט, והרבתה להשתמש באמצעי השיר שייצרו הפייטנים, ועם זאת הושפעה במידה רבה משירת החול הערבית ומשירת הרנסנס האיטלקית . גדולי המשוררים באותם ימים, שכתבו ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים