מיסטיקה יהודית: 'תורת הסוד' ו'קבלה'

208 | בראש גלוי פרשיות השבוע של ספרי התורה . הוא כולל מדרשים ודברי פרשנות מיסטיים למקרא, ומתאר על דרך המיתוס הדרשני את תהליך הבריאה, את היחסים בין הכוחות האלוהיים השונים, את תבנית העולמות ואת תהליך הגאולה המשיחית . לספר הזוהר קדמו ספרי מיסתורין של 'תורת הסוד' שהחלו להופיע במאה השנייה, רובם חיבורים אפיגרפיים, המיוחסים לדמויות היסטוריות סמכותיות, או אף מיתולוגיות : ספרי 'היכלות' ו'מעשה מרכבה', טקסטים מקוטעים מהמאה השנייה, המתארים את העולמות העליונים, את מבנה הרקיעים ואת כיסא הכבוד, מיוחסים לתנאים רבי עקיבא ורבי ישמעאל . 'ספר יצירה' מהמאה השלישית או הרביעית, המתאר את בריאת העולם בכוחן של הסְפָרוֹת ואותיות האלף- בית, מיוחס לאברהם אבינו, ו'ספר רזיאל המלאך', המתאר את צבאות השמים ומונה את המלאכים, מיוחס לאדם הראשון . במאה השתים עשרה נכתב 'ספר הבהיר', ספר יסוד בתורת הקבלה, הכולל דרשות המיוחסות לתנאים שונים, ועניינו בתיאורו של אלוהים . גם לאחר הופעתו של ספר הזוהר נכתבו ספרי קבלה רבים, והתפתחו תורות קבליות שונות . החשובות שבהן הן תורותיהם של המקובל משה קורדובירו בן המאה השש עשרה, המתאר בספרו 'פר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים