מחשבה רציונלית: פילוסופיה

206 | בראש גלוי במידות שונות, לתחלופות בזמנים ולתמורות שחלו בתפיסות העולם, ביהדות ובסביבותיה . ראשיתה של הפילוסופיה היהודית חלה בסוף ימי הבית השני בתקופה ההלניסטית, בהשפעתה של החכמה היוונית . 92 כאמור, ראשוני ההוגים היו יוסף בן מתתיהו ופילון האלכסנדרוני, אבל עיקרה של ההגות היהודית התפתחה בימי הביניים, החל במאה העשירית . החשובים שבספרי הפילוסופיה היהודית שנכתבו בתקופה זו היו החיבורים 'אמונות ודעות' של רב סעדיה גאון ( רס"ג ) , שלפיו השכל וההתגלות האלוהית אינם סותרים זה את זה ( מאה עשירית ) ; 'חובת הלבבות', של בחיי בן פקודה, שנועד לחזק את הצד האמוני-רוחני שביהדות ( מאה י"א ) . 'מורה נבוכים' של משה בן מימון ( רמב"ם ) קובע שאלוהים נתפס רק בכוחו של השכל, ותיאוריו המואנשים הם בגדר משל . את מעורבותו של אלוהים בעולם הוא ראה רמב"ם בחוקי הטבע, ואילו האדם הוא בעל רצון חופשי ויכולת בחירה ( סוף מאה שתים עשרה ) ; 'הכוזרי' של יהודה הלוי מפריד בין הפילוסופיה, התקפה לדעתו רק בלוגיקה ובמתמטיקה, לבין הדת, שעניינה ברוח האדם ובמטאפיסיקה, והיא המעניקה לאדם את אושרו ( מאה שתים עשרה ) ; 'ספר מלחמות השם' של לוי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים