תורה שבעל־פה: הלכה ואגדה

התרבות היהודית בקריאה חילונית | 203 האדמה ויבולה ; 'מועד' עוסק במה שקשור לזמן, לחגים וללוח השנה ; 'נשים' עוסק בדיני אישות וביחסי משפחה ; 'נזיקין' הוא ספר החוק האזרחי, המסדיר את היחסים שבין אדם לחברו ; 'קדשים' דן בפולחן הדתי וסדר עבודת אלוהים, במיוחד בבית המקדש ; ו'טהרות' בשאלות של 'טומאה' פולחנית ודרכי היטהרות . כל אחד מסדרי המשנה נחלק למסכתות ולפרקים, הנקראים 'משניות' . היו משניות שלא כונסו לספרי המשנה, אבל היו לפני חכמי הגמרא שפירשו את המשנה, והן נקראות בפיהם 'ברייתא', משנה חיצונית . ספרי המשנה כונסו, לפי המסורת, בידי רבי יהודה הנשיא המכונה 'רבי', אבל אפשר להניח שחתימת המשנה היתה סופו של תהליך ארוך וממושך של איסוף ועריכה, שהחל כבר בראשית ימי הבית השני . חכמי המשנה לדורותיהם נקראים 'תנאים', רובם הוסמכו ופעלו בארץ ישראל, ולשמם צורף התואר 'רבי' . אחרי חתימת המשנה נמשך המפעל הפרשני של החוק היהודי, אבל מכאן ואילך הוא התבסס לא רק על המקרא, אלא גם על המשנה כמערכת חוקים מקודשת שאין לשנות בה דבר . עיקרו של המאמץ הפרשני הוסב מעתה על סדרי המשנה ופרקיה, הסברתם והרחבתם, אגב הסתמכות שברקע על החוק ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים