הספרות המקראית: מיתוס וחוקה

200 | בראש גלוי ליהוה, אנו מדברים על תקופת הבית הראשון . תקופה זו הגיעה לקצה עם כיבוש הארץ בידי מלך בבל, נבוכדנצר, חורבן הבית וגלות בני יהודה לבבל . החלק השלישי מספרי התנ"ך נקרא 'נביאים אחרונים', והוא כולל דברי נבואה שנשאו חמישה עשר נביאים, מהם בסוף ימי הבית הראשון, מהם בתקופת גלות בבל, ומהם גם לאחר שיבת ציון, בראשית ימי הבית השני . החלק הרביעי נקרא 'כתובים', וכלולים בו ספרי שירה, חכמה, משלים, דברי אגדה וספרי היסטוריה . לספר התורה מיוחסת קדושה יתרה, ולפי המסורת הוא נכתב ביד משה מפי אלוהים, אבל גם שאר ספרי המקרא מקודשים, ולדעת המאמינים נכתבו 'ברוח הקודש', לאמור, על פי השראה אלוהית, ויש בהם בשורה של התגלות אמיתית של אלוהים . במסורת של הדת היהודית הם נקראים 'כתבי הקודש', בלטינית ובלשונות אחרות 'הספר', 'ביבליה', או 'הספר הקדוש' . כתבים אלה נכתבו במשך כאלף שנים . חלקים מספר בראשית, הראשון מחמשת חומשי התורה, נכתבו כנראה לפני למעלה משלושת אלפים שנה, וטקסטים אחרים, בספרי 'כתובים', נכתבו לפני כאלפיים ומאתיים שנה או גם מאוחר יותר . התנ"ך הוא אפוא אסופה רבת רבדים, רבת נושאים וצורות, עשויה בסגנונו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים