יהדות במדינת ישראל

184 | בראש גלוי בארץ ישראל, כשם שהתנגדו לרעיון הציוני בכללותו, וניהלו נגדם מלחמה קשה, ככל שמצאה ידם . הם ראו בהם פגיעה קשה בעיקרי הדת היהודית, שמחייבת ציפייה פסיבית לביאת המשיח, והאיסור 'שלא יעלו חומה מן הגולה', על פי ארבע השְׂבוּעוֹת שהשביע הקב"ה את ישראל ( שיר השירים רבה ב, יח ) , כפי שכבר ראינו . אגף קיצוני בין החרדים, 'נטורי קרתא', בהנהגת הרב יואל טייטלבוים, 'הרבי מסאטמר', אף ראה בציונות כפירה ומעשה שטן, 'ניסיון' שמנסה אותנו אלוהים, שיש לדחותו בכל תוקף . תמיכה לא צפויה בציונות ובמפעל ההתיישבות באה מן הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הלוי קוק ( הראי"ה ) . הרב קוק היה ציוני נלהב, כפי שראינו, וביסס מהבחינה הרעיונית את ההנחה שלפיה הציונות מבשרת את הגאולה המשיחית, בבחינת 'פעמי משיח' . הוא הורה על סובלנות כלפי החלוצים החילונים, כיוון שאלה 'עוסקים בבנין הארץ', ובבוא היום ישובו בתשובה שלמה . ב- 1921 יסד הרב קוק בירושלים ישיבה, שלימים נקראה על שמו 'ישיבת הרב', שבה לימד את תורת הגאולה שלו, אבל שילב בתוכנית הלימודים שלה גם לימודים כלליים . הרב קוק לא קיבל את החילוניות היהוד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים