התבוללות וטמיעה

היהדות בימינו | 179 דתם, במיוחד באירופה הנוצרית . חלק גדול מהם אמנם נאנסו לעשות זאת כדי לשמור על חייהם ורכושם, אבל רבים קיבלו את הדת הנוצרית מרצון ומתוך הכרה, וידועים מומרים שעלו לגדולה במעלות הכנסייה הנוצרית, והיו בהם שקיטרגו על היהודים ועל היהדות בהתלהבות רבה . רבים המירו את דתם לשם נוחות כלכלית וחברתית, ויש שעשו זאת לצורך נישואים עם בן או בת זוג שאינם יהודים, כמסופר, למשל, במחזהו של שייקספיר 'הסוחר מוונציה' . אין אנו יודעים כמה יהודים המירו את דתם במשך השנים, אבל אין ספק שמדובר במספרים נכבדים מאוד באוכלוסייה היהודית באירופה, ואולי אף ברובו הגדול של העם היהודי . בעקבות האמנסיפציה פחת הלחץ על היהודים מהבחינה הדתית, ולהלכה התאפשר להם להתערב בחברה הלא יהודית באין מפריע, גם מבלי לוותר על זהותם היהודית . למעשה, נמשכה הפלייתם של יהודים לרעה, והוצעו יתרונות רבים להמרת הדת לשם היקלטות מלאה בחברה הלא יהודית . כמאתיים אלף יהודים המירו את דתם ממחצית המאה השמונה עשרה ועד סוף המאה התשע עשרה . מומרים רבים תפסו מקום נכבד מאוד במערכות הכלכליות, הפוליטיות, התרבותיות והחברתיות באירופה . למשל, בנימין ד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים