חילוניות יהודית

176 | בראש גלוי ובמקורותיה, ובדת היהודית בכלל זה, יסוד תרבותי לאומי ראשון במעלה להגדרתם העצמית ולהבנת עצמם כיהודים . ואכן הם עשו במסורת היהודית ובמקורותיה שימוש יצירתי עשיר ומעניין בכל תחומי התרבות והאמנות, בעברית, ביידיש ובשפות אחרות . חילוניותה של התנועה הסוציאליסטית היהודית במחצית הראשונה של המאה העשרים גרמה לכך שיהדות מזרח אירופה היתה חילונית במידה רבה, בניגוד לדימוי המקובל כאילו זו היתה יהדות דתית . המוני העם, פועלים ובעלי מלאכה תמכו בדרך כלל ב'בונד', ולאחר מכן גם במפלגה הקומוניסטית . ואילו יהודים אמידים, בעלי מקצועות חופשיים, סוחרים, תעשיינים ובני נוער משכילים תמכו בציונות, או נטו להתבוללות חילונית ולהשתלבות בחברה הלא יהודית . היהודים שנותרו בברית המועצות, לפני ואחרי מלחמת העולם השנייה, שמרו ברובם על זיקה מובהקת ליהדותם, אבל בדרך כלל ללא זיקה דתית . המיליונים שהיגרו אל מעבר לים, לארצות הברית ולדרום אמריקה במחציתה הראשונה של המאה העשרים, היו חילונים ברובם, והושפעו מהרעיונות הסוציאליסטיים של ה'בונד' . העיתונות העשירה והספרות הפורחת ביידיש ובאנגלית, ובמידת-מה גם בעברית, מעידה על המג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים