'שומרי מסורת'

172 | בראש גלוי על הפרדת מאכלי בשר ממאכלי חלב, או שאינם מקפידים לאכול בשר משחיטה כשרה ; חלקם שומרים על מנהגי כשרות בביתם, לעתים כדי לאפשר להורים או לקרובי משפחה דתיים לאכול אצלם, אבל מוכנים לאכול מאכלים שאינם כשרים מחוץ לביתם, במסעדות או בבתי חברים ; חלקם נמנעים מלאכול חמץ בפסח, או צמים ביום כיפור, או נוהגים להדליק נרות בליל שבת או חג, ונוהגים לקדש ולברך . חלקם קובעים מזוזה במשקוף ביתם, אם כי לעתים היא בלא המגילה שיש להטמין בה ; הם מלים את בניהם ועורכים להם טקסי בר-מצווה ובת-מצווה ; רבים מאוד נישאים בטקס דתי מרצונם, לא רק בגלל חוק המחייב הקיים במדינת ישראל ; רבים מבקרים בבית הכנסת בראש השנה וביום כיפור, מעטים גם בשבתות . רוב 'שומרי המסורת' אינם מכסים את ראשם, ורוב 'שומרות מסורת' אינן מסתירות את שערן . אין הם יוצאים בטלית קטן ( ציצית ) , או נמנעים מלנסוע בשבת ברכבם . הם צופים בשבת במשחקי כדורגל או מבקרים בקולנוע, מאזינים לרדיו וצופים בטלוויזיה . אין הם מניחים תפילין וגם לא מתפללים יום יום, ובדרך כלל גם לא בשבת . בדרך כלל הם שולחים את ילדיהם לבתי ספר כלליים ולא לבתי ספר דתיים, אם כי הם ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים