רקונסטרוקציוניזם

170 | בראש גלוי דוחה הרקונסטרוקציוניזם את ההנחה המסורתית שהתורה כולה ניתנה למשה בהר סיני, ולפיכך אין לשנות בה דבר . היהדות נתפסת כתהליך של הסתגלות מתמדת לתנאי התרבות והחברה המשתנים בכל דור ודור . המסורת היהודית, כפי שהגיעה אלינו, מייצגת את התפיסות וההבנות העמוקות ביותר על משמעותם של חיי האדם . תפיסות אלה התגבשו במרוצת הדורות ועמדו במבחן הזמנים, אבל לא די בכך, כל דור ודור חייב להמשיך בתהליך זה של התפתחות, וגם דורנו חייב לסגל את עיקרי היהדות לתנאים החברתיים והתרבותיים של ימינו . הגורם הקבוע, הלא משתנה, בתהליך זה הוא המסגרת ההיסטורית של העם היהודי, המתבטא בקיום הקהילתי של היהודים . הרקונסטרוקציוניזם מטעים את מקומה של הקהילה ככלי ראשון במעלה בהפעלת אורח חיים יהודי . בקהילות של הרקונסטרוקציוניסטים משולב הפרט במערך הקהילתי, והוא מקבל על עצמו את רצונותיה ואת החלטותיה של הקהילה, וממלא אחריהן בחייו האישיים . כל ההחלטות הקהילתיות מתקבלות באורח קולקטיבי, לאחר עיון מעמיק ודיון נרחב שכל חברי הקהילה לוקחים בו חלק, ולא רק בידי הרב, מנהיג הקהילה . תפיסתה של היהדות כתרבותו המתפתחת של העם היהודי הוביל ג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים