היהדות הקונסרבטיבית

היהדות בימינו | 167 לכן המעיטו בחשיבותו של הגורם הלאומי בזהות היהודית, והבליטו את השייכות הגרמנית שלהם . הם העמיקו את הפלורליזם ביהדות, בכך שפרשו מהקהילה היהודית והקימו קהילה עצמאית . מבחינות רבות הלכה 'האורתודוקסיה החדשה' בעקבות ההשכלה של ראשית המאה התשע עשרה בגרמניה . כיום מקובלים עיקרי תפיסתה של התנועה גם בקהילות רבות הרואות את עצמן כאורתודוקסיות . התנועה הקונסרבטיבית, לאמור 'השמרנית' או 'המסורתית', נוסדה בראשית המאה העשרים בארצות הברית . מבחינה רעיונית היא הושפעה מהתנועה הניאו אורתודוקסית ומתנועות אחרות שניסו למצוא דרך ביניים בין האורתודוקסיה לרפורמה, במיוחד מדעותיו של הרב זכריה פרנקל . בעקבותיו ביקשו הקונסרבטיבים למתן את הרפורמיזם במגמה של שימור המסורת וזיקתה של הדת היהודית לרעיון עם ישראל, ארץ ישראל והשפה העברית, אבל במערכת חדשנית התואמת את רוח הזמן . את היסודות האידיאולוגיים והארגוניים של היהדות הקונסרבטיבית הניח המלומד פרופ' שניאור זלמן ( סלומון ) שכטר, שהיגר לארצות הברית ב- 1902 , והצטרף לבית המדרש לרבנים של אמריקה ( Jewish Theological Seminary of America , JTSA ) בניו יורק . ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים