היהדות הרפורמית

היהדות בימינו | 165 של קהילות רפורמיות החל בשנות העשרים והשלושים, ובמיוחד בשנות הארבעים של המאה התשע עשרה . ב- 1873 קם האיחוד של הקהילות העבריות של אמריקה ( UAHC ) בהנהגתו של הרב יצחק מאיר וייז, ב- 1875 הוקמה המדרשה של היהדות הרפורמית ( Hebrew Union College ) , וב- 1889 הוועד המרכזי של רבני אמריקה ( CCAR ) . וייז הוכר כמנהיגה של היהדות הרפורמית בארצות הברית, אבל הרב דוד איינהורן, בעל דעות קיצוניות יותר, היה מורה הדרך האידיאולוגי של התנועה . כיום מקיפה התנועה הרפורמית חלקים ניכרים מיהודי ארצות הברית . יש קהילות רפורמיות גם באמריקה הדרומית, בדרום אפריקה, אוסטרליה, ישראל ועוד . זוהי התנועה הדתית הגדולה ביותר ביהדות . 'ספר התפילות המאוחד', המבוסס על סידורים שערכו וייז ואיינהורן, התקבל בקהילות הרפורמיות של ארצות הברית ב- 1896 . ביסודו מונח סידור התפילות המסורתי, אבל חלקים נכבדים מהתפילה נאמרים בו באנגלית, הושמטו תפילות ופיוטים המבטיחים גאולה משיחית ושיבת ציון . סידור זה התקבל בכל קהילות הרפורמים בעולם היהודי . מנהיגי הרפורמים דחו את הרעיון המשיחי, שלפיו מלך המשיח יבוא בדרך נס לגאול את עם יש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים