היהדות האורתודוקסית

היהדות בימינו | 161 במאה השמונה עשרה במזרח אירופה כמצבה האולטימטיבי של היהדות . יתר על כן, תבניות חברתיות, נימוסים ומנהגים, מערכת החינוך, מעמד הנשים, ואפילו צורות לבוש ומאכלים שהיו נהוגים בקהילות היהודים במזרח אירופה במאה השמונה עשרה, התקדשו ונקבעו כסימני היכר מחייבים באורח החיים האורתודוקסי . הם התעלמו לחלוטין מהעובדה שכל אלה עברו תהליך של התפתחות מורכבת וממושכת בת מאות שנים, והושפעו מהסביבה הלא יהודית באותם ימים . האורתודוקסים התבדלו משאר עדות היהודים וקהילותיהם, ודחו מכול וכול ואסרו באיסור חמור כל תורה או דרך ביהדות השונים מתורתם ומדרכם שלהם . הם מכירים ביהדותם האישית של אלה שאינם אורתודוקסים, כי לפי המקובל עליהם יהודי הוא כל מי שנולד לאם יהודייה, ולכן גם מי שאינו שומר תורה ומצוות על פי התפיסה האורתודוקסית הוא יהודי, אבל 'יהודי פושע', ולחלופין, 'תינוק שנשבה', כלומר, שאינו יודע מה הוא עושה . היהדות האורתודוקסית רחוקה מאחדותיות, היא כוללת קבוצות רבות ושונות, לעתים עוינות זו לזו . כבר עמדנו על הפער שבין ה'מתנגדים' ל'חסידים', ולאיבה שבין כיתות חסידיות המתייחסות ל'צדיקים' שונים . שוני ני...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים