ציונות סוציאליסטית

158 | בראש גלוי הדעות דב בר בורוכוב, שהשתית את האידיאולוגיה של תנועתו על המרקסיזם . הוא קישר את המאבק לשחרור לאומי עם המאבק המעמדי של הפרולטריון, ובכללו הפרולטריון היהודי . הוא קרא לפרודוקטיביזציה של העם היהודי, ול'ריכוז טריטוריאלי' של המוני העם היהודי בארץ ישראל . תנועה אחרת, 'הפועל הצעיר', שקמה בראשית המאה העשרים בארץ ישראל, נשענה על תורתו של אהרן דוד גורדון, שקרא לעבודת כפיים, במיוחד בחקלאות, בבחינת ערך חיים נעלה, הצופן בתוכו את גאולת האדם, גאולת העם וגאולת העולם . ברל כצנלסון, הוגה הדעות ומנהיגה החשוב ביותר של 'הפועל הצעיר', דיבר על הגשמת הציונות בדרך של 'סוציאליזם קונסטרוקטיבי', ברוח תורתו של סירקין . התנועות הציוניות הסוציאליסטיות השונות הבליטו את הגורם הלאומי שבקיום היהודי, אם גם עמדו על הפער המעמדי הקיים בעם היהודי . הגורם הדתי נדחה כליל מתפיסתה של הציונות הסוציאליסטית . תפיסתה הציונית הבליטה את הגורם הלאומי שבזהות היהודית מעל ומעבר לגורם הדתי שבה, ותפיסתה הסוציאליסטית ראתה בדת כלי שרת בידי העשירים היהודים לדיכוי הפרולטריון היהודי . לפיכך הגדירו עצמן התנועות הציונות הסוציאליסטי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים