הלאומיות היהודית: ציונות

150 | בראש גלוי בשפתו המקורית, עברית . אבל התנועה הלאומית לא ראתה אפשרות להגשמתן של מטרות אלה אלא בהתיישבות בטריטוריה יהודית אוטונומית, בארץ ישראל, אם אפשר . ראשיתה של התנועה הלאומית היהודית קשורה בהשכלה . כמה מראשי המשכילים שהתאכזבו מתוצאות האמנסיפציה, בהם דוד גורדון ופרץ סמולנסקין, העלו כבר בשנות השבעים של המאה התשע עשרה את הרעיון בדבר התיישבות יהודית בארץ ישראל . רעיון זה החל להתממש רק ב- 1882 , אחרי הפרעות ביהודי רוסיה . בברלין התפרסמה באותה שנה חוברת בשם 'אוטואמנסיפציה', השתחררות עצמית, פרי עטו של ליאו פינסקר, רופא וסופר . מלכתחילה היה גם הוא מראשי ה'השכלה' וקרא להתקרבותם של היהודים אל התרבות והחברה הרוסית ולהשתלבותם בה, אבל בחוברת זו חזר בו, וטען שיש רק דרך אחת לחיסול האנטישמיות : היהודים חייבים לשוב ולהיות עם ככל העמים, החי בטריטוריה לאומית משלו . לדעתו, ראוי להעדיף לשם כך את ארץ ישראל . בהשפעת החוברת של פינסקר קמו אגודות לאומיות שראו בהתארגנות מדינית טריטוריאלית של היהודים פתרון יחיד לבעייתם, החלו לפעול בין הנוער היהודי ברוסיה וקראו להתיישבות בארץ ישראל . אגודות אלה הקימו את תנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים