סוציאליזם יהודי

לקראת פלורליזם יהודי | 145 העיתון הסוציאליסטי הראשון בעברית, 'האמת', אבל עד מהרה התברר שקוראי עברית בקרב הפועלים ובעלי המלאכה היהודים הם מעטים, ומן הראוי לפנות אליהם בשפתם, ביידיש . כך נוסד בלונדון כתב עת שנקרא 'דער פוילישע יידל' ( היהודי הפולני ) , ואחריו שורה של עיתונים וכתבי עת ביידיש שראו אור באנגליה ובארצות הברית, במקסיקו ובארגנטינה, ובארצות הגירה אחרות . גם בתחומיה של רוסיה הופיעה ספרות סוציאליסטית מחתרתית ביידיש . ה'בונד' לקח חלק בהקמתה של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הרוסית ( 1898 ) . בשל כוחו היחסי הרב התקיימה ועידת היסוד ב'תחום המושב' היהודי, במינסק . ה'בונד' נכנס למפלגה כארגון השומר על עצמאותו בשאלות הנוגעות לענייני היהודים, והציע לדרוש את הפיכתה של רוסיה לפדרציה של לאומים, שכל אחד מהם יהיה אוטונומי מהבחינה הלאומית . ה'בונד' הבהיר שהמונח 'לאום' חל גם על העם היהודי, ובכך קיבל את ההנחה המשכילית שראתה בעם היהודי אחד מעמיה של האימפריה הרוסית . תפיסה זו התקבלה מאוחר יותר על הפלג הבולשביקי במפלגה הסוציאל-דמוקרטית, אם גם בהסתייגויות רבות, וכשקמה ברית המועצות נוסדה בתוך המפלגה הקומוניסטי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים