משבר האמנסיפציה: 'תנועת ההשכלה'

134 | בראש גלוי היהודית, שקמה במרכז אירופה בסוף המאה השמונה עשרה, בהמשך ישיר לאמנסיפציה . ההשכלה היהודית כתנועה לאומית התאפשרה בעקבות השתלבותם של יהודים בחברה האירופית הלא יהודית, במיוחד במרכז אירופה ובמערבה . היא היתה חלק מה'נאורות' האירופית, תנועת ההשכלה ההומניסטית, שראשיתה ברנסנס האיטלקי וברציונליזם האנגלי, שלפיה האדם ולא מהות דתית על-טבעית הוא עיקרו של העולם, והתבונה שהאדם חונן בה היא קנה המידה הכולל להבנתם של העולם, של תופעות הטבע ושל החברה . על יסוד ההנחה ההומניסטית בדבר שוויון ערכו של האדם באשר הוא אדם, העלתה תנועת ההשכלה האירופית את שאלת זכויותיהם של היהודים על סדר יומה, והשכבות המשכילות באירופה המרכזית החלו לשנות לטובה את היחס העויין כלפיהם . בעקבות זה החל תהליך מדיני ממושך שנקרא 'אמנסיפציה' ( שחרור, מתן זכויות אזרח שוות ) , שהגיע לשיאו עם פרסום 'כתב הסובלנות' של הקיסר האוסטרי יוסף השני ( 1782 ) , ומתן זכויות אזרח מלאות ליהודי מערב אירופה אחרי המהפכה הצרפתית, ובמרכז אירופה במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה . יש הרואים את שורשי ההשכלה היהודית באיטליה, יש המראים השפעות צרפתיות, א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים