משבר החסידות

לקראת פלורליזם יהודי | 129 ביסודה, ויצרה עימות מפורש בין העם להנהגה, אבל היה לה גם ביטוי מיסטי, בתחום האמונה . הנהייה אחר המיסטיקה ביהדות של אותם ימים התפתחה בגלל המשקעים שנותרו מהתנועות המשיחיות של המאות השש עשרה והשבע עשרה, ורבים עסקו במסתרי הקבלה . היתה בכך תשובה חלקית לתסכול שאחז בעם בעקבות כישלון המשיחיות, אבל גם ביטוי למרירות וביקורת חברתית . החסידות היא זרם מיסטי המבוסס על יסודות קבליים . רבי ישראל בן אליעזר 'בעל שם טוב' ( בעש"ט ) נחשב למייסדה ואביה הרוחני . מוצאו כנראה מפשוטי העם, ובצעירותו היה מלמד ושַׂמָּשׂ . לימים נעשה 'בעל שם', רופא ועושה נפלאות עממי, כותב קמיעות ולוחש השבעות . בשלב זה הצטרפו אליו כמה נאמנים שייסדו סביבו 'עדה של חסידים', והגו את תורת החסידות שיוחסה לבעש"ט . לאחר מותו נפוצה תורה זו ברבים, וחסידיה נחלקו לקהילות רבות בהנהגת תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הבעש"ט, שכונו בתואר 'רבי' או 'צדיק' . בתחילה עברה ההנהגה מרבי לתלמידו המובהק, אבל במשך הזמן היתה הנהגת הקהילה החסידית לזכות העוברת בירושה, וראשי העדות החסידיות היו על פי הרוב צאצאיו של הבעש"ט עצמו ושל ראשוני תלמיד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים