שנאת ישראל

זהות יהודית | 121 באלכסנדריה, שהיתה בה קהילה יהודית גדולה . אחרי מרד בר כוכבא הטיל הקיסר אדריאנוס גזירות שנועדו לפורר את כוחם הרב של היהודים באימפריה, ולפיכך נאסר על לימוד תורה, על שמירת שבת, ועל ברית מילה . הנוצרים הראשונים ביקשו לעקוף איסורים אלה בכך שהחליפו את המילה בטבילה, ואת שמירת השבת בקידושו של יום ראשון, וכיוצא באלה . בדרך כלל לא היתה ביוון וברומי מדיניות רשמית מכוונת נגד היהודים או נגד היהדות, ובתקופות שונות הם אף נהנו מזכויות יתר, במיוחד בתחום המסחר . עם היותה של הנצרות לדת רשמית של האימפריה הרומית, במאה הרביעית, קיבלה שנאת ישראל ממדים חדשים . הנצרות, כמו היהדות, מאופיינת בקנאות, ואינה מכירה בדת אחרת זולתה . היהדות, בהיותה 'דת האם' של הנצרות, עוררה איבה מיוחדת, כיוון שהנצרות ראתה את עצמה כיהדות האמיתית, וציפתה שכל היהודים יכירו בכך . יהודים רבים אמנם קיבלו את האמונה הנוצרית, והיוו את היסוד לקהילות הנוצריות הרבות שקמו וגדלו ברחבי האימפריה הרומית . המימסד הרבני הפרושי, ועִמו רבים מיהודי ארץ ישראל, בבל, צפון אפריקה ועוד, דחו את האמונה החדשה, בעיקר בגלל השינויים שהנהיגה הנצרות ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים