הרעיון המשיחי

זהות יהודית | 115 כבש ונמר עם גדי ירבץ' ( יא, 6 ) . בכמה כתובים מדובר גם על 'מבשר' שיביא את בשורת הגאולה : 'מה נָאווּּעל הֶהרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה' ( ישעיה נב, 7 ) . במקום אחר נזכר אליהו הנביא כמבשר הגאולה : 'הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא' ( מלאכי ג, 23 ) . אבל מי שיגאל את העם לא יהיה שליח, כי אם האל בכבודו ובעצמו : 'אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך' ( ישעיה מג, 3 ) . במקומות אחדים מתוארת הגאולה בשובו של מלך צדיק למלוך בירושלים : 'הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור ועל עַיִר בן אתונות' ( זכריה ט, 9 ) . תיאור זה של מלך עני רוכב על חמור היה לאחד הגורמים המרכזיים באמונה המשיחית העממית . לעתים מדובר במלך שיהיה מבית דוד בן ישי : 'ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה' ( ישעיה יא, 1 - 2 ) . בספר דניאל מדובר על הגואל כעל 'משיח' ( ט, 25 - 26 ) . ברבות הימים התמקד רעיון הגאולה בהבטחה להופעתו של 'מלך משיח' מבית דוד, שיגאל את עמו ואת העולם כולו וימלוך בירושלים . הכינוי 'משיח' במקורו מתייחס למי שהתמנה בידי האל להיות נושא תפקיד נכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים