עם ישראל

זהות יהודית | 113 יהיה לו לאלוהים, והבטיח לתת לו ולעם שיקום ממנו את ארץ כנען לנחלה : 'ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלהים' ( בראשית יז, 8 ) . הבטחה זו שניתנה לאברהם ניתנה גם ליצחק ( כו, 3 ) , וחזרה וניתנה ליעקב ( כח, 13 ) . לפי המיתוס, לא העם בחר ביהוה להיות לו לאלוהים, אלא יהוה הוא שבחר בעם ישראל, אף יצר אותו על מנת שיהיה לו לעם . העם היהודי מייחס אפוא את מוצאו לאבות הקדומים, אברהם יצחק ויעקב, בחירי האל . במרוצת הדורות ההתייחסות לאותם אבות חדלה להיות גנטית, והיתה להתייחסות אידיאולוגית . עם ישראל הרבה להתערב בעמים אחרים, ורבים מבני העמים שבקרבם ובקרבתם ישב הצטרפו אליו בדרכים שונות, כשם שרבים מאוד מבין היהודים עזבו את היהדות, גם מבחינה דתית וגם מבחינה לאומית, והצטרפו לדתות ולעמים אחרים . עם זאת, המיתוס על המוצא המשותף המיוחס לאבות האומה נשמר היטב, וכל מי שהצטרף לדת היהודית ולעם היהודי נחשב לבנם המאומץ של אברהם יצחק ויעקב . המיתוס בדבר המוצא המיוחס לאבות האומה כולל גם את ההבטחה האלוהית שניתנה להם שארץ כנען תהיה לנחלה לזרעם . כיוון שיהוה היה מל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים