הלכה

108 | בראש גלוי כדברי חכמים : 'לא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר, אי אפשי [ אינני רוצה ] ללבוש כלאיים 44 אבל אפשי [ אני רוצה ] , ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך' ( ספרא לפרשת קדושים, מובא ברש"י לויקרא כ, 26 ) . החובה לקיים את המצוות היא בעצם היותן כתובות בספר, ובכך גם הראיה לתקפותן . כאמור, יסודה של ההלכה הוא בחוק המקראי . הוא כולל 613 ( תרי"ג ) מצוות, הנחלקות לפי המסורת ל- 248 ( רמ"ח ) 'מצוות עשה', דברים שחובה לעשותם, ו- 365 ( שס"ה ) 'מצוות לא תעשה', שהן איסורים, דברים שאסור לעשותם . לבו של החוק המקראי מצוי ב'עשרת הדיברות' ( שמות כ, דברים ה ) , שלפי המיתוס נכתבו על לוחות אבן בידי יהוה בכבודו ובעצמו, וניתנו למשה על מנת שייתן אותם לבני ישראל בהר סיני . במרוצת הדורות, במשך מאות ואלפי שנים, עבר החוק התפתחות פרשנית מרחיקת לכת . כאמור, הטקסט המקראי עצמו מקודש ואין לשנות בו דבר, לפיכך נעשתה בו עבודה פרשנית בדרך של מדרש . תהליך פרשני זה החל כבר בראשית ימי הבית השני . בתנ"ך מסופר שעזרא הסופר, בראשית ימי הבית השני, 'הכין לבבו לדרוש את תורת יהוה ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט' ( עזרא ז, 10 ) . התַּנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים