אמונה

זהות יהודית | 101 גם גדול וחזק מכולם . לקראת סוף ימי הבית הראשון, ובמיוחד בגלות בבל ובימי הבית השני התגבשה תורת הנביאים, לפיה יהוה הוא אל יחיד, אוניברסלי וטרנסצנדנטי . עם זאת, הוא מתואר כ'אל חי', על יסוד טקסטים קדומים ומסורת עתיקה . אל זה מהווה את תרומתה הראשונה של היהדות לתרבות העולם . בשונה מתפיסת האלוהות הפגאנית, שראתה בדרך כלל באלים התגלמות מואנשת של כוחות הטבע, העמידה היהדות את אלוהים מעל לטבע ומחוצה לו . יתר על כן, יהוה מתואר כבוראו של עולם ומלואו, יוצרם של כוחות הטבע, ולכן הוא שולט בהם שלטון גמור . אלים אחרים תוארו במיתוסים פגאניים, לעתים קרובות, כעוינים את האדם, ולכן היה צורך לרצות אותם בדרכים שונות, ואילו יהוה היה ידידותי לבני האדם, והתיר להם לכבוש את הארץ ולמשול בבעלי החיים שבה . רעיון החירות הוא תרומתה השנייה של היהדות לתרבות העולם . בניגוד לתרבויות אחרות שראו את האדם כנתון לגזירת הגורל, ראתה היהדות את האדם כבן חורין, ולפיכך אחראי לגורלו ולמעשיו . משמעותה של החירות היא אפוא באחריות שהיא מטילה על האדם . כיוון שהאדם ניחן בכושר להבחין בין טוב לרע, כמסופר במיתוס גן העדן, מוטלת ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים