ישראלים

98 | בראש גלוי הוא 'ישראל', 'בני ישראל', או 'עם ישראל' . לפי המסופר, את השם ישראל נַתָן ליעקב, נכדו של אברהם העברי, איש פלאי שנאבק עמו כל הלילה, וזאת על 'כי שָׂרִיתָּ [ נאבקת ] עם אלהים ועם אנשים ותוכל' ( בראשית לב, 29 ) . יעקב ראה באיש דמות אלוהית, וקרא למקום ההוא 'פניאל, כי ראיתי אלהים פנים אל פנים' ( שם 32 ) . שנים עשר בני יעקב היו לאבותיהם של שנים עשר השבטים שהיוו את עם ישראל . לאברהם היו, מלבד יצחק, גם בנים שהיו אבותיהם של עמים אחרים, ישמעאל בן אברהם והגר, אביהם של עמי ערב, היה הראשון שבהם . עם ישראל מתייחס ליצחק, בנם של אברהם ושרה . ליצחק, מלבד יעקב, היה גם בן אחר, עשיו, אביהם של האדומים . רק בניו של יעקב היוו עם אחד שנקרא על שמו, עם ישראל . שם זה מורה אפוא על תהליך של בחירה בין צאצאיו של אברהם, תהליך שהוביל לבחירתם של כל בני יעקב לעם שהתקדש לעבוד את יהוה, והוא נקרא בשם האב האחרון . מכאן ואילך הם אכן מכונים 'בני ישראל', החל בספר בראשית, המספר על ירידת בני ישראל למצרים ( מב, 5 ) ומונה את שמות 'בני ישראל הבאים מצרימה' ( מו, 8 ) , ואילך, פעמים רבות מאוד, עד לסופו של האחרון בספרי המק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים