אקסיסטנציאליזם ופסיכואנליזה

88 | בראש גלוי עצמו, שיתנו משמעות וערך לקיומו . הוא זקוק לערכים אלה גם כדי שיוכל לעמוד ב'אבסורד', בחוסר ההיגיון והמשמעות שבקיום ללא ערך נתון, וללא הסבר לקיומו . האקסיסטנציאליזם הפקיד אפוא את ערכי הקיום של האדם בידי האדם עצמו, והטיל עליו אחריות גדולה למשמעות הקיום שלו . תורות הומניסטיות אחרות שהטביעו חותם עמוק על תרבותנו במאה העשרים הן התורות השונות של הפסיכולוגיה, המבוססות על עבודתם המדעית של ברויר ושל פרויד בסוף המאה התשע עשרה . תורות אלה, כל אחת על פי דרכה, מעמידות את האדם המבקש להבין את בעיותיו ואת מהות הקיום שלו אל מול פני עצמו . הפסיכולוגיה, בעיקרו של דבר, רואה את ניסיונו של האדם ואת חוויותיו כגורם מהותי בהתנהגותו האישית והחברתית, וחלק ניכר מהקשיים שהוא נתקל בהם בחייו נובעים מאי יכולתו לקבל חוויות אלה או אחרות ולהתמודד עמן . בכל אדם מתרחשים תהליכים נפשיים שאין הוא מודע להם, אבל יש להם תפקיד מכריע בחייו ובדרכי התנהגותו . האסכולות השונות בפסיכולוגיה הדגישו גורמים שונים בבעייתיות של הקיום האנושי . לדעת פרויד, נפש האדם מופעלת בכוחן של אנרגיות מיניות, שהוא כינה אותן בשם 'ליבידו' . אדלר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים