פלורליזם

זהות חילונית | 71 כל עמי האימפריה . כך גם באימפריה של האסלאם, שהנהיגה את השפה הערבית כשפה דומיננטית בעמים ותרבויות רבים ושונים שנשלטו בידיה . באימפריה הרוסית רבת הלאומים הנהיגו הצארים, קיסרי רוסיה, מדיניות של "רוסיפיקציה", הַשְלטת השפה והתרבות הרוסיים, וכך היה גם באימפריות של אנגליה, צרפת, ספרד . מגמה מאחדת חשובה ביותר התבטאה בכפייה הדתית, ששלטה בארצות שהיו נתונות לשלטונן של הנצרות ושל האסלאם . תושביהן של ארצות אלה נתבעו, בדרכים שונות של לחץ וכפייה, לקבל עליהם את הדת השלטת . דתות ואמונות אחרות נרדפו או הופלו לרעה, כדי לאלץ את המחזיקים בהן להמיר את דתם . בימי שלטונו של המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי, במאה השנייה לפני הספירה, גוירו בכפיה תושבי ארץ ישראל הלא יהודים, אבל במשך מאות רבות של שנים היו היהודים הקרבן העיקרי של המגמות האנטי-פלורליסטיות, גם הדתיות וגם המדיניות, באימפריות המוסלמיות והנוצריות . כלפי פנים, בתוך הקהילות היהודיות, נתבעו היהודים לאוּניפורמיות גמורה . התנגדותן של קבוצות רעיוניות שונות לסמכות המוחלטת של ההנהגה הדתית והקהילתית נענשה בחומרה, בחרם ונידוי . הלחץ לאוניפורמיות נגע ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים