חירות האדם

זהות חילונית | 67 יצחק מברדיצ'ב, שזימן את הקדוש ברוך הוא לדין תורה . אבל דברי ביקורת אלה וכיוצא בהם נענים בתשובה כללית שהאדם הוא קצר דעת, ואין לאל ידו להבין את מעשיו של אלוהים, ולפיכך הוא נתבע ל'צידוק הדין' . מיעוטם של מקרים אלה מטעים את הכלל, את שלילת זכותו של המאמין לבקר את אורחות החיים הדתיים ואת יסודות האמונה . ואמנם מסופר במיתוס, שעל כל תלונה, דברי ביקורת וספק שהשמיעו בני ישראל בדרכם במדבר הגיב יהוה בזעם נורא והיכה בעם מכות קשות . חירות מעין זו אינה נותנת לאדם ריבונות, היא נשארת בידי אלוהים . עם זאת, היתה כאן התקדמות עצומה ביחס לתרבויות אחרות באותם ימים, שלא הכירו כלל בזכויותיו של האדם, והחירות היתה שמורה בהן למעט מיוחסים, אנשי שררה וממון . זאת ועוד : במרוצת הדורות היה רעיון החירות יסוד לתפיסת ריבונותו של האדם, שניתנת לו אמנם מידי אלוהים, אבל מקנה לו אוטונומיה גמורה בגבולותיו . במושג ההומניסטי של חירות האדם הכוונה היא קודם כול לחופש המחשבה, אדם בן חורין הוא עצמאי, ביקורתי ובוטח בעצמו . אין הוא מקבל מוסכמות רק משום שהן מוסכמות, או נכנע לסמכות רק מתוקף היותה סמכות, אבל גם אין הוא דו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים