אידיאולוגיות חילוניות לא דמוקרטיות

62 | בראש גלוי זאת מציגות ערכים שלדעתן קודמים לרעיון חירות האדם, ואף סותרים אותו . לעתים מדובר בערכים נעלים, לכל הדעות, כמו שוויון חברתי ( סוציאליזם או קומוניזם ) , ולעתים ערכים הנראים לנו כנפסדים, כמו לאומנות, או עליונותם של עמים וגזעים מסוימים על עמים וגזעים אחרים ( פשיזם ) . בכמה מגילוייהן, במיוחד במשטרים הפשסיטים והקומוניסטים, הציגו אידיאולוגיות אלה תפיסה טוטליטרית, לפיה הן מייצגות אמת מוחלטת, אחת ויחידה, ודוחות בכך כל צורה של פלורליזם . מבחינה זו יש בהשקפות אלה דמיון לתפיסות הדתיות השונות, הרואות את עצמן כנושאות אמת אחת מוחלטת . מבחינה אידיאולוגית יש להבחין היטב בין ההשקפה הסוציאליסטית לבין ההשקפה הפשיסטית . הסוציאליזם נושא ערכים הומניסטיים מובהקים, במרכז עניינו מצוי האדם, וחירותו היא מטרתו העיקרית . הפשיזם, לעומת זאת, מצביע על המדינה, הלאום והגזע כעל ערכים עליונים, והאדם לתפיסתו כפוף או אפילו משועבד לערכים אלה ואמור לשרתם . הפשיזם על כל גילויו הוא לפיכך אנטי-הומניסטי, מכל בחינה שהיא . כל המשטרים הפשיסטיים במחציתה הראשונה של המאה העשרים הפעילו מדיניות שהביאה לשיעבוד גמור של הפרט ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים