עם, לאום, אומה

זהותו של אדם | 49 יש להניח שמרבית העמים התגבשו בארץ אחת שנחשבת בעיניהם לארץ מולדתם, ארץ אבותיהם וכיוצא באלה . במרוצת הדורות התפזרו עמים רבים בארצות שונות, אבל בדרך כלל לא איבדו את זיקותיהם ההדדיות, את קשרי המסורת לארצם ולתרבותם . זיקות אלה עשויות להתבטא בשמירה על שפתם ובהוראתה לבניהם, במאכלים שהם נוהגים לאכול, בחגים שהם נוהגים לחגוג, בביקורים שהם עורכים בארץ המוצא שלהם, ולעתים גם בסולידריות חברתית, פוליטית וכלכלית עם בני עמם בארצות אחרות, במיוחד במולדתם . למשל, אזרחים רבים של ארצות הברית, ארגנטינה וארצות אחרות משייכים את עצמם לעם האיטלקי, גם כאלה היושבים בארצות אלה דורות רבים . דוברי השפה האנגלית בארצות רבות מחוץ לאנגליה מזהים את עצמם כאנגלים, והם קושרים את תרבותם בארצות מושבם לתרבותה של אנגליה, גם אם מעולם לא היו בה . האירים, הגרמנים, ועמים רבים אחרים מתקיימים כעם מבלי לשבת בארץ אחת . אם כן, עם הוא מושג שהגדרתו רופפת למדי, קיומו מבוסס בעיקר על מוצא היסטורי ועל זיקות תרבותיות ולשוניות, אבל אין הוא קשור בהכרח למיקום גיאוגרפי ולגבולות מדיניים . בני עם אחד החיים בארץ אחת הם 'לאום' ( natio...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים