זהות לאומית

זהותו של אדם | 45 של חצי האי האיברי, ועוד . גם הגרמנים של ימינו, מראשי הטוענים לטוהר הגזע, הם תערובת כבירה של עמים גרמנים, סלבים, נורמנים, מונגולים ואחרים שהתערבו זה בזה במהלך המלחמות הרבות שעברו על ארצם . הדברים אינם שונים הרבה באסיה ובאפריקה, שגם עמיהן עברו מלחמות ונדודים, הם מעורבים אלה באלה במידה רבה, ויש בהם גם גורמים אירופים שונים שהתערבו בהם בתקופות הקולוניאליות . העמים היושבים בארצות הגירה, הקולטות מהגרים מארצות רבות ושונות, ארצות הברית, ארצות דרום אמריקה, אוסטרליה ואחרות, הם תערובת של עמים וגזעים מכל קצות תבל, שהתערבו בתושבים הקדמונים של אותן ארצות, במידה ששרדו לאחר ההתיישבות האירופית . מלחמות, נדידות של עמים שלמים ושל יחידים גרמו לעירוב כביר של כל עמי העולם אלה באלה, עד כי כל טענה על מוצא גזעי כזה או אחר תהיה מופרכת מיסודה . לעמים רבים יש אמנם אי-אלו תווי היכר וסימני זהות אופייניים, אבל אלה אינם מעידים על טוהר הגזע וייחודו, כיוון שהם תוצאה של תערובות גזעיות שונות, שנוצרו בתנאים היסטוריים שונים . חז"ל הכירו בתופעה היסטורית זו, ואישרו שמכיוון ש'כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים