זהות דתית

42 | בראש גלוי על כך הוא מתחייב לנהל אורח חיים המוגדר היטב על פי הדת, והוא מקיף את כל מעשיו, בביתו ובצאתו, בשוכבו ובקומו, במשפחתו, בחיי האישות שלו, בעבודתו ובמערכות החברתיות שהוא חי בתוכן . לעתים כרוך אורח החיים הדתי גם בהופעה ובלבוש המדגישים את השייכות לקהילה דתית . בהרבה מקרים ניתן לזהות את דתו של אדם, ואפילו את הכת שהוא משתייך עליה, לפי הופעתו ולבושו . רוב הדתות מגנות ואוסרות על מאמיניהן סוגי לבוש מסוימים . היהדות, למשל, אוסרת על לבוש המוגדר כלבוש של המין האחר, רוב הדתות אוסרות לבוש שנחשב לא צנוע . הזהות הדתית קובעת לאדם גם את דרכי החשיבה שלו, במסגרות שהן שונות מדת לדת . למשל, הדתות המונותיאיסטיות דוחות את תורתו המדעית של דרווין, שלפיה התפתחו החיים על פני האדמה בתהליך ארוך של אֶבוֹלוּציָה, כיוון שתורה זו עומדת בניגוד למיתוסים העתיקים שבספר בראשית, שלפיהם העולם נברא בשישה ימים, לפני כחמשת אלפים ושבע מאות שישים וחמש שנה . הוא הדין גם לגבי תגליות מדעיות אחרות . עד לשנים האחרונות ביותר אסור היה לנוצרים קתולים להאמין שהארץ היא כדור הסובב סביב השמש, כיוון שהכנסייה קבעה, כבר בימים קדומים, ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים