בראש גלוי

בראש גלוי ידידיה יצחקי • בראש גלוי יהדות כתרבות — היבטים חדשים ידידיה יצחקי בראש גלוי יהדות כתרבות — היבטים חדשים ספרית פועלים Yedidyah Ytzhaki The Uncovered Head Jewish Culture : New Perspectives All rights reserved to © Sifriat Poalim – Hakibbutz Hameuchad Ltd . Bnei – Brak, P . O . B . 1432 Tel . : 03 – 5785810, fax : 03 – 5785811 Printed in Israel 2011 הדפסה ראשונה : תש"ע 2000 הדפסה שנייה : תשע"ב 2011 מסת"ב 4 – 0644 – 02 – 965 – ISBN978 © כל הזכויות שמורות לספרית פועלים — הקיבוץ המאוחד בע"מ ת"ד 1432 , בני ברק טל ' 5785810 – 03 , פקס 5785811 – 03 סדר ועימוד : ע . נ . ע . בע"מ הדפסה : ראמים www . kibutz – poalim . co . il  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים