'גוליית בבית ספרנו': מאבקים

422 פ ר ק ח מ י ש ה ע ש ר האמצעים נראו כשרים להשגת מטרה זו שנתפסה כנעשית לשם שמים, אך היה שכר בצִדה בדמות משרות ועמדות השפעה . מאבק מר ניטש בסג'רה, שם היו מחנות ההורים כמעט שווים בגודלם . בית הספר נוהל על ידי קליבנסקי, מנהל חילוני ותיק וכריזמטי ( שהחליף בתחילת 1921 את עמיתו יכנוביץ ) . אנשי ‘המזרחי' חששו שהשפעתו תטה את הכף לרעתם וריכזו מאמץ מיוחד במושבה זו . אחת מדרכי המאבק התבטאה בהכפשות . מקצת ההורים ליוו את טיעוניהם בזכות הצורך בחינוך דתי בהשמצות של סגל המורים החילוני . הם כרכו, למשל, את הטענה המקובלת, בדבר היותו של בית הספר זירה לתעמולה אנטי – דתית בוטה, גם בשאלה של רמת לימודים נמוכה . וכך כתבו ההורים הדתיים בסג'רה באוגוסט 1920 לוועד המפקח על החינוך החרדי בארץ ישראל : ‘בית הספר של יקא [ . . . ] מתנהל נגד רוחנו הדתי וגם לא בגובה הדרוש . [ . . . ] אנחנו דורשים בכל תוקף [ . . . ] לחנך את ילדינו עפ"י [ על פי ] חינוך דתי ולאומי כאחת [ ההדגשות במקור ] ' . הם תיארו את בית הספר כמוסד ‘שתחילת יסודו הוטבע על אדני החופש קלות והפקרות וגם לימודים אין . מבלים הזמן בהבל וריק כידוע כבר 77 ככל הנרא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן