איכר, מורה ודת

394 פ ר ק ח מ י ש ה ע ש ר 5 היבטים מיסטיים אכן היו חלק מעולמםשל כמה מאיכרי יבנאל לעולם הדת . הרוחני של האיכרים הפשוטים, בייחוד במושבות הקרובות לצפת . כך סופר על ביקורו של הרב משהל'ה מצפת במושבה הצעירה מחניים . הוא התכוון לברך את המתיישבים, אך כמה מהם חמדו לצון, משכו את כיסאו והוא נפל ארצה והושפל . בכעסו קילל את המתיישבים שמחלוקת תשרור ביניהם, ואמנם דרכה של מחניים לא צלחה ובעשורים הבאים התחלפו בה כמה צורות יישוב . היו 6 שהאמינו שקללתו פגעה במחניים . האיכרים חשו בחסרונה של יד רבנית מכוונת ונאחזו בכל רב שנקלע למחיצתם, אך ביקורים כאלו היו בבחינת אפיזודות חולפות . הרב יצחק ניסנבוים, שביקר בראש פינה בראשית המאה העשרים, סיפר כי ‘בקשוני שאדרוש מחר, אבל לא אביתי . האיכרים בני רומניא הם, ואינני יודע את שיחם והגיגם ואת הלך רוחם, ועל מה אדרוש ? וכאשר הפצירו בי אמרתי להם, כי גם בשבת הבאה אשבות פה ואז, אחרי ביקורי בגליל העליון, אדרוש באם המושבות שלו' . ב – 1909 ביקר בראש פינה הרב העותמאני הראשי, חיים נחום, והתקבל בהדר רב : פרשים נושאי דגלים ליוו את מרכבתו שעברה ברחוב המושבה והתקבלה על ידי מסדר תלמיד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן