העשרה

583ח י נ ו ך נ ו ס ף כדי להגביר את מעורבות התלמידים עסקו הם עצמם בגביית התשלומים, 51 היו שניסו באמצעות נציגים שבחרו . הכספים שימשו לרכישת ספרים חדשים . לקרב גם את המבוגרים לקריאה . בכפר תבור אורגנה הספרייה מחדש ב – 1922 והספרים קוטלגו ומוספרו . שבע שנים אחר כך השקיעו צעירי המושבה מאמץ מחודש בטיפוח הספרייה והקימו לשם כך ועדה מיוחדת . משה כהן, מזכיר הוועדה, ביקש מוועד המושבה הקצבה מיוחדת לרכישת ספרים ולשיפוץ כריכות שהתבלו . ההקצבה הקודמת אִפשרה לרכוש 40 ספרים לבני גילים שונים, מה שרק הגביר את העניין והביקוש : גם במושבה קטנה ככפר תבור נמצאו 40 קוראים מתמידים וחיוני היה לשמור על התנופה : ‘הספרייה במושבתנו ממלאת תפקיד תרבותי – חינוכי חשוב, זהו הבית – ספר שבו ממשיכים הגדולים ללמוד 52 גם מושבות אחרות ולהתפתח ולרכש את הידיעות שטרם הספיקו לרכוש להם' . שקדו על בניית תשתיות של ספריות . בסג'רה ניסה וינשטיין להקים ספרייה, אבל לא מצא כלל ספרים בבתי האיכרים . לכן הזמין רשימה ארוכה של ספרים 53 מהוצאת ‘אחיאסף' כדי להגרילם בין האיכרים, וכך לסגל אותם לסביבת ספר . מלחמת העולם הראשונה עשתה שמות בספריות . ק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן