חגיגות

370 פ ר ק א ר ב ע ה ע ש ר את חנוכה, ט"ו בשבט, פורים ושבועות, ויתר החגים צוינו רק בבית הכנסת . במצפה, הקטנה יותר, חגגו בבית הספר את חנוכה ושבועות . אך החל משנות העשרים איבדו המורים במושבות את מעמדם כיזמי תרבות לטובת ועד החינוך, שכגוף פוליטי יזם האחדה במבנה החגיגות, שהדגישו יותר ויותר את הערכים 5 ההצגות, שקלר הזכיר, מילאו, מעבר לתפקידן הבידורי, עוד כמה הציוניים . תפקידים . הן העידו על כישוריו של המורה שהיה אחראי להפקה, בדרך כלל מדובר היה במלאכתו של מורה יחיד, שתרגם או חיבר את המחזה וגם ביים אותו . מרבית המורים נעדרו ידע בתחום התאטרון ונאלצו לאלתר, אך עשו זאת במסירות ובהתלהבות . ההצגות אפשרו להפגין בפני ההורים ויתר איכרי המושבה את יכולותיהם של התלמידים בשלל תחומים, החל בהתנהלות רוויית ביטחון מול קהל וכלה בשליטה בעברית . לבסוף, שימשו הצגות בית הספר באמצעות הרפרטואר דרך להעברת מסרים לאומיים ותרבותיים לסביבה האיכרית . על חשיבותן של ההצגות הללו לקהילות המקומיות אפשר ללמוד הן ממקרים מסוימים שבהם צעירים מהמושבה העלו את ההצגה והמורים היו רק מעורבים בהפקה, הן מהפיכת ההצגות לאירוע אזורי שחרג מגבול...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן